CONSULTANCY

Projectmanagement

Interim-management

Managementadvies

RECOMMENDATION

Manager Commercie & Bank

Delta Lloyd

Ik ken Peter al vanuit het Project Euro Leven bij Delta Lloyd. Daarin heb ik als nieuwkomer veel geleerd van Peter. Ten eerste hoe je een project professioneel aanstuurt, maar ook hoe je je omgeving managed. Onlangs heb ik Peter weer gevraagd voor een uitdagende projectleidersklus. Hij heeft mij weer overtuigd van zijn skills. Peter krijgt alles op de rails, wat daarvoor was ontspoort. Sterke leider met veel kennis van IT.

Realisatie van website/portal voor financiële adviseurs

2012 - 2013, Projectmanagement

Projectleider vervangen en vastgelopen project weer losgetrokken. Alle stakeholders weer aan boord en project weer op gang gekregen. De website is ontwikkeld in SDL Tridion/Java en is een samenvoeging van reeds eerder ontwikkelde websites. Veel aandacht besteed aan conceptontwikkeling, conversie en contentmigratie. De realisatie heeft plaatsgevonden met 11 teamleden. 

http://www.deltalloyd.nl/adviseurs/

Declaratiebestanden routeren van Vecozo naar Het CAK

2011 - 2012, Projectmanagement

De declaratiebestanden die tussen zorgaanbieders en zorgkantoren worden uitgewisseld via Vecozo ook routeren naar Het CAK. Op basis van deze gegevens kan Het CAK de Eigen Bijdrage voor Zorg Zonder Verblijf vaststellen en opleggen. In overleg met directie de business case opgesteld. Architectuur en de technische infrastructuur (SOA, Java) ingericht, applicatie ontwikkeld, getest en overgedragen aan de beheerorganisatie. Organisatie voorbereid op de nieuwe werkwijze. SLA en contracten tussen Vecozo en Het CAK opgesteld.

 

Implementeren workflowmanagementtool Eglue

2011 - 2012, Projectmanagement

Verantwoordelijk voor de implementatie van Eglue bij de afdeling Front Office. Eglue zorgt voor een efficiënte afhandeling/vastlegging van calls in het CRM en backoffice systeem bij de 250 frontofficemedewerkers. Focus op procesoptimalisatie en acceptatie van de gewijzigde werkwijze.

Het CAK voorbereiden op versie 3.0 van de AWBZ-brede zorgregistratie

2010 - 2011, Projectmanagement

Verantwoordelijk voor de implementatie van AZR 3.0. Hierbij werden de systemen aangepast en

werden ketentesten met Zorgkantoren ingericht en uitgevoerd. Onderdeel van dit project was het synchroniseren van de gegevens tussen zorgkantoren, GBA en Het Centraal Administratie Kantoor. Hierbij veel samengewerkt met College van Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, alle zorgkantoren in NL, zorgaanbieders, CIZ en softwareleveranciers. 

Ontwikkelen Tracking&Tracing applicatie

2009 - 2010, Projectmanagement

In overleg met opdrachtgever business case opgesteld. Projectplan opgesteld en team samengesteld. Applicatie in Java (JDBC) laten ontwikkelen en scanners aangeschaft. Na implementatie werden de inkomende stromen geautomatiseerd gescand en opgenomen in het tracking & tracing systeem.

 

Oprichter en eigenaar van consultancy bureau Double IT

1997 - 2010, Directeur

In 1997 Double IT opgericht. Double IT levert ervaren IT projectmanagers binnen diverse branches in Nederland. Bij de start bedrijfs- en informatieplannen opgesteld en financiering geregeld. Een Double IT HRM cyclus opgesteld met coach-, beoordeling- en functioneringsgesprekken gebaseerd op kerncompetenties. Marketing- en salesplannen opgesteld en grotendeels verantwoordelijk geweest voor de uitvoering hiervan. Mijn aandachtspunten waren vooral marketing, sales en coaching.

Selecteren van ERP pakket

2009, Projectmanagement en Consultancy

Add News Story here

Distributie van tabellen en onderzoek naar kwaliteit informatievoorziening

2008, Consultancy

Add News Story here

Voorstel nieuwe organisatie van OHRA Shared Service Centre

2007 Organisatie adviseur

Add News Story here

Uitvoeren van een audit op project Slim Scannen

2006, Consultancy

Add News Story here

Onderlinge verrekening zorgkosten

2006

Add News Story here

Zorgkantoor Haaglanden en samenwerkende partijen voorbereiden op AZR 2.0

2005 - 2006, Projectmanagement

Add News Story here

Opstellen referentieproces declaratieverkeer in de zorg

2004 - 2005, Consultancy

Add News Story here

Aansluiten labelspecifieke diensten op nieuw backoffice systeem

2003 - 2004, Projectmanagement

Als projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten verantwoordelijk voor 7 projecten. Hiervoor had ik de beschikking over 3 deelprojectleiders. Doel was om de labelspecifieke

dienstverlening van RNE aan te sluiten op een nieuw te implementeren backoffice systeem.

Organisatorisch werd het backoffice systeem buiten de Rabobank organisatie geplaatst.

1) Nieuwbouw Front End voor effectendienstverlening 2) Nieuwbouw interfacelaag om

backoffice systeem te laten communiceren met andere Rabobanksystemen 3) Aanpassing (redesign) datawarehouse 4) Aanpassing financiële stromen 5) Aanpassing output 6) Aansluiten andere niet Rabobank Labels 7) Administratieve organisatie

Professionaliseren ICT afdeling en Implementatie ERP pakket

2002 - 2003, Interim-management

In opdracht van de directie als interim-manager een onderzoek uitgevoerd naar doelmatigheid en toekomstvastheid van de ICT bij TopFlora International. Een deel van het daaruit resulterende advies uitgevoerd. Ontwerp voor website voor B2B kant opgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast de ICT afdeling geprofessionaliseerd en een nieuw, op de bloemenhandel gebaseerd ERP pakket,

geïmplementeerd. 

Europese aanbesteding voor de outsourcing van 1800 werkplekken

2002, Consultancy

Als consultant de acht uitgebrachte offertes voor de complete outsourcing van de ICT dienstverlening van OC&W beoordeeld. De beoordeling vond plaats op basis van vooraf gedefinieerde criteria en werd uitgevoerd door 11 medewerkers. Omvang van de uitbesteding:  1800 werkplekken & software, 100 bedrijfstoepassingen. Initiële uitrol in nieuw gebouw en daarna beheer en ontwikkeling. 

De Business Unit Zorg voorbereiden op de komst van de euro

2000 - 2002, Projectmanagement

Als projectmanager bij Delta Lloyd Zorg verantwoordelijk voor het project “Implementatie Euro

Publieke Verzekeringen". Een project met als doel de organisatie voor te bereiden op de komst van de euro. Aanpassingen geïmplementeerd binnen de aandachtsgebieden organisatie, marketing & communicatie en ICT. Binnen ICT betrof dit het converteren van OHI. In overleg met Oracle de

migratiestrategie van OHI rondom externe integratie aangepast. Ook een gebruikersoverleg met de overige OHI gebruikers in gang gezet.

Totale projectomvang - € 1,4 miljoen, 30 projectmedewerkers. 

De Business Unit Leven voorbereiden op de komst van de euro

1998 - 2000, Projectmanagement

Als projectmanager bij Delta Lloyd Leven verantwoordelijk voor het project “Implementatie Euro Leven Zakelijk". Een project met als doel de organisatie voor te bereiden op de komst van de euro. Onderzoek uitgevoerd naar de benodigde aanpassingen binnen de aandachtsgebieden organisatie, communicatie en ICT. Alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de implementatie. Totale projectomvang - € 2,7 miljoen, 40 projectmedewerkers. 

Realiseren van een nieuw spaarsysteem

1997 - 1998

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen van specificaties voor een nieuw te bouwen systeem waar de spaarproducten in worden geadministreerd. Binnen dit spaarsysteem worden spaarproducten in diverse valuta geadministreerd en nieuwe spaarvormen op korte termijn geadministreerd. Onderzoek uitgevoerd naar toepasbaarheid van Information FrameWork van IBM. Het projectteam bestond uit 13 personen. Door interviews, workshops en prototypen is de gewenste functionaliteit achterhaald en vervolgens in SDW vastgelegd.

Businesscase opgesteld voor I-CASE tooling en vernieuwing van spaarbanksysteem

1997, Consultancy

  • Onderzoek gedaan naar de gevolgen van de voorgenomen implementatie van I-CASE tools binnen de Rabobank organisatie. Voorstel gedaan om het al aanwezige tool HPS verder binnen de organisatie uit te rollen. Voorstel is door reorganisaties niet overgenomen.

  • Onderzoek gedaan naar de vernieuwing van het sterk verouderde spaarbanksysteem. Diverse scenario's uitgewerkt en voorstel gedaan om tot volledige nieuwbouw over te gaan. Advies is overgenomen en project is opgestart.

Realiseren frontoffice systeem t.b.v. vastleggen spaarovereenkomsten

1996 - 1997, Projectmanagement

Verantwoordelijk voor het realiseren van een Powerbuilder / Sybase toepassing waarmee lokale ban-ken spaarovereenkomsten kunnen opvoeren, wijzigen en verwijderen.

 

Optiesystemen aanpassen op veranderde communicatie met EuroNext. (EOE/AEX)

1996, Projectmanagement

Als projectmanager verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanpassingen aan de optiesystemen en interfaces, noodzakelijk om te kunnen samenwerken met het nieuwe SWITCH-systeem van EuroNext. Contact onderhouden met andere grootbanken en de EuroNext betreffende testtrajecten en specificaties. Het projectteam bestond uit 19 personen.

Opleveren nieuwe versie van KSI-ON pakket van KSI en de implementie hiervan binnen de Rabobank

1995 - 1996

Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuwe release van het on-line koersen monitor systeem KSI-ON van KSI. Deze aanpassingen stellen de applicatie in staat om ± 3000 werkplekken gelijktijdig te voorzien van on-line koersinformatie. De nieuwe versie bij de Rabobank geïmplementeerd. Het projectteam bestond uit 6 personen.

Diverse projecten binnen Fokker Aircraft

1984-1995

Als projectmanager verantwoordelijk voor diverse logistieke projecten. MRP, Shopfloorcontrol, geautomatiseerd highrise magazijn. 

Augustus 1987 t/m juli 1989, Fokker Aircraft BV, Systeemontwikkelaar 
Februari 1986 t/m juli 1987, Fokker Aircraft BV – Functioneel Applicatiebeheerder
Februari 1984 t/m januari 1986, Fokker Aircraft BV, Arbeidskundige

 

Please reload

Hieronder een korte opsomming van mijn werkervaring. Ook is het mogelijk om direct mijn CV te downloaden voor een gedetailleerd overzicht van mijn werkervaring en opleidingen.